Loading posts...
  • Artikel i ”Skövde Nyheter”

    Nu invigs nytt stödcentrum för cancerdrabbade.  ”Jag har känt mig oerhört ensam med min diagnos och frågat efter andra i…

  • Artikel i ”Onkologi i Sverige”

      Socialt innovationsprojekt ger cancerdrabbade kraft att leva! Kraft att leva och ett bättre psykosocialt stöd. Det är målet för…