Kraftens hus Sjuhärad

Läs mer om Kraftens hus Sjuhärad och ladda ner broschyren ”Kraftens hus Sjuhärad.pdf”!

STYRELSE för Föreningen Kraftens hus Sjuhärad:

Kristina Carlander, ordförande
stina.carlander@gmail.com, 070-242 43 73

Pia Callingsjö, vice ordförande
pia.callingsjo@gmail.com, 070-269 39 45

Cecilia Andersson
cecilia.y.andersson@vgregion.se, 070-862 11 46

Ingrid Draminsky
art@ingriddraminsky.com, 070-491 81 41

Paul Frankenius
paul@fraq.se

Thomas Gustafsson
thomas.gustafsson51@gmail.com

 

Anders Glemfelt
anders.glemfelt@boras.se, 070-526 31 37

Krister Lundgren
krister.lundgren@fastmax.se, 070-529 07 03

Leine Persson Johansson
leine.persson@gmail.com, 070-441 43 78

Dick Stockelberg
dick.stockelberg@vgregion.se, 070-450 95 52

Carina Mannefred, regional representant
carina.mannefred@rccvast.se

 

 

 

IDEELL FÖRENING KRAFTENS HUS SJUHÄRAD:

170424: Protokoll föreningen bildas