Tidskriften Onkologi Sverige har uppmärksammat Kraftens Hus