Intervju i P4 Sjuhärad på den Nationella Anhörigdagen 6/10 2018

6/10 2018 berättar Carina Mannefred om #nationellanhörigdagen på #träffpunktsimonsland, som bl.a. innehåller föreläsning om att vara #anhörig #närstående till #cancer och annan allvarlig sjukdom #cancerberörd #cancerdrabbad #anhörigkonsulenternaborås #anhörigstödetborås Länk till […]

Artikel i Cancerfondens tidning RäddaLivet

I höstens första publikation Rädda Livet från Cancerfonden finns vi från Kraftens Hus med. Vi berättar om vikten och styrkan av att samtala och umgås med andra med liknande erfarenhet för […]

Kraftens hus kan vinna internationellt pris

Kraftens Hus är ett exempel på tjänstedesign i världsklass, enligt det prestigefyllda priset Service Design Awards. I årets upplaga är projektet nominerat i kategorin ideell/offentlig sektor. Kraftens hus är Sveriges […]

TÄNK ATT

Filmen visar invigningen av Kraftens hus i februari 2018, där olika personer berättar om sina tankar. Kraftens hus vill ge kraft till cancerberörda genom att erbjuda en mötesplats för alla […]