Cancer workshop för patientorganisationer (digitalt)

Vi på Kraftens hus vill dela information om en kommande cancer workshop för patientorganisationer: Cancer workshop för patientorganisationer Tillsammans med RCC Stockholm- Gotland arrangerar Cancer Research KI vid Karolinska Institutet […]

Delta i ett forskningsprojekt!

Är du mellan 13 och 18 år? Eller är du en förälder som läser ditt barns journal på 1177.se? På Uppsala universitet undersöker en forskargrupp upplevelser och erfarenheter av att […]

Site visit SÄS juni 2022

Nästa vecka står Göteborg värd för en internationell konferens International Forum on Quality and Safety in Healthcare.  Bakom konferensen står den oberoende ideella organisationen IHI, Institute for Healthcare Improvement, och […]

Nätverket för Cytostatikasjuksköterskor

Förra veckan hade kursledarna för Cytostatikasjuksköterskorna en utvecklingsdag hos oss på Kraftens hus. Ett viktigt arbete för att få en jämlik och patientsäker vård. Vi är stolta och glada att […]

Ansök till cancerrehabfondens rehabprogram

Två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten, öppnar ansökan till våra rehabprogram. Du kan välja mellan rehabveckor med fysiska träffar eller en digital rehabvecka.Läs […]