Delta i ett forskningsprojekt!

Är du mellan 13 och 18 år? Eller är du en förälder som läser ditt barns journal på 1177.se?

På Uppsala universitet undersöker en forskargrupp upplevelser och erfarenheter av att läsa Journalen hos ungdomar som behandlas för cancer eller har behandlats för cancer samt föräldrar till ungdomar som behandlas eller har behandlats för cancer.

Länk till enkät för ungdomar: redcap.link/JournalenUngdom

Länk till enkät för föräldrar: redcap.link/JournalenForalder

För mer information, kontakta josefin.hagstrom@kbh.uu.se.

Prenumerera på nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrev

Sociala medier

Få de senaste uppdateringarna

Prenumerera på vårt nyhetsbrev