Kraftens hus Göteborg

Vi är glada att arbetet med att starta upp ett Kraftens hus i Göteborg har påbörjats. 

Process ? 

projektgrupp ? 

Delaktighet ? 

Kontakt ?