Vi är glada att Marie-Louise Möllerberg, Onkologisjuksköterska/fil.dr har kommit till oss på Kraftens Hus och berättat om sin forskning kring hur familjens hälsa påverkas när någon i hens närhet har cancer eller svår sjukdom. Den bekräftar på många sätt den vardag som en anhörig lever i och det är bra att det kommer forskning på denna svåra situation så att våra anhöriga får det stöd som de behöver.
Detta är en föreläsning som är en del av den Nationella Anhörigdagen som Kraftens Hus Sjuhärad och Borås Stads Anhörigstöd anordnar tillsammans med #Folkuniversitet.
Marie-Loiuse arbetar på Skånes Universitetssjukhus i Lund.
När: 6/10 kl 10.00
Var: Lokal Åsikten. Träffpunkt Simonsland plan 2.
Klicka här för att komma till Föreläsningen