Föreningen Kraftens hus

Kraftens hus är en ideell förening som vill skapa och driva en mötesplats för gemenskap som kan ge kraft och stöd till alla som berörs av cancer, främst patienter och närstående. Kraftens hus är en plats för socialt, emotionellt, praktiskt och fysiska stöd för alla cancerberörda. 

Vår vison är att ”Ingen ska behöva vara ensam med sin cancer”

Vår historia började som ett initiativ från Regionalt Cancercentrum Västs Patient- och Närstående råd. Läs mer här

I filmen ”Tänk om” sätter cancerberörda ord på behov som ligger till grund för förstudien om ett Kraftens hus i Sjuhärad.

Se ”Tänk om” i sin helhet 

I filmen ”Besökare berättar om Kraftens hus” delar cancerberörda med sig av sina erfarenheter och betydelsen av att ingen ska behöva vara ensam med sin cancer. 

Se ”Besökare berättar om Kraftens hus” i sin helhet