Föreningen Kraftens hus

Kreativt rum på Kraftens hus

Kraftens hus är en ideell förening som vill skapa och driva en mötesplats för gemenskap som kan ge kraft och stöd till alla som berörs av cancer, främst patienter och närstående. Kraftens hus är en plats för socialt, emotionellt, praktiskt och fysiska stöd för alla cancerberörda.