Styrelsen

Kraftens hus styrelse arbetar helt ideellt, vi har olika bakgrunder och erfarenheter med oss, och därmed också ett brett kunskapsfält att utgå ifrån i vårt uppdrag. Styrelsen väljs varje år vid föreningsstämman av Kraftens hus medlemmar. Vi verkar idag i Sjuhäradsområdet men är också med i olika forum inom Västra Götalandsregionen och nationellt. Vårt uppdrag är att erbjuda cancerdrabbade och cancerberörda en mötesplats där man får socialt, emotionellt, praktiskt och fysiskt stöd och för att möta andra i samma situation.