Kraftens hus Göteborg

2018-02-06
Pilotverksamhet startar upp

Kraftens hus Sjuhärad startar upp som en pilot i Västra Götalandsregionen.
I planen finns att starta upp på fler orter

Våren 2021
Nu är det dags! Planeringen börjar

Kraftens hus Sjuhärad och RCC Väst arbetar på ett beslutsunderlag till Hälso- och sjukvårdsstyrelsen för att starta upp ett Kraftens hus i Göteborg. 

2021-06-30
Beslut från Hälso-och Sjukvårdsstyrelsen i VGR

Protokoll från hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 2021-06-30
§ 162
Uppstart av Kraftens hus Göteborg
Diarienummer HS 2021-00484
Beslut
1. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen delfinansierar uppstarten av ett Kraftens
Hus i Göteborg. 

Vinter 2021
Projektgrupp är under uppbyggnad

Arbete pågår med att bygga projektorganisation och hur strukturen ska vara initialt.