Vanliga frågor

Alla som på något sätt är berörda av cancer, som patient, anhörig, vän, arbetsgivare etc.

Du ska vara cancerdrabbad eller cancerberörd för att delta på aktiviterna.
Helst ser vi att du är medlem.  

Det är kostnadsfritt att delta på alla aktiviteter. Vissa gånger betalar man för material som används i aktiviteten till självkostnadspris.

Ja, alla som är cancerberörda är välkommen till Kraftens hus.

Ja, alla är välkomna till Kraftens hus, oavsett ålder. Vi har leksaker, spel och böcker som passar för barn och ungdomar i alla åldrar.

Nej, i inledningsskedet har vi inte några speciella aktiviteter för anhöriga. Men om behov finns kan vi samla anhöriga till snackcafé, samtalsgrupp mm.

Skicka ett mail till vårt kontor sjuharad@kraftenshus.se och anmäl ditt intresse. Vi kommer att kontakta dig för ett samtal.

Man kommer till Kraftens hus för att träffa andra i samma situation. Vi har olika typer av aktiviteter exempelvis målarverkstad, promenadgrupper, yoga mm.

På vår webbsida kan du läsa mer om hur verksamheten utvecklas och vilka aktiviteter vi erbjuder varje vecka. Har du förslag på aktiviteter så kan du gärna maila oss.

Vi har öppet 09:00–14:00 alla dagar förutom på torsdagar.

Röda dagar och helgdagar har vi stängt

Ja, du kan prata med oss som arbetar på Kraftens Hus, någon volontär eller någon annan patient eller anhörig.