Våra partners

Kraftens hus verksamhet bygger till stor del på samarbete med sjukvården, myndigheter, civilsamhälle, näringsliv och andra organisationer som finns runt omkring de cancerberörda.

Tillsammans är vi starka! 

Våra samarbetspartners...

Våra främsta

Våra företagspartners...