Våra partners

Tillsammans är vi starka! Kraftens hus verksamhet bygger till stor del på samarbete med sjukvården, myndigheter, civilsamhälle, näringsliv och andra organisationer som finns runt omkring de cancerberörda.

Våra främsta

Samarbetspartners

Patientföreningar
Nätverk
Våra främsta

Företagspartners