Andra orter på gång

Nu tar vi de första stegen till att starta Kraftens hus på andra orter. Med samhällets gemensamma krafter kan vi skapa ännu bättre stöd för cancerberörda.
 
Ingen ska behöva vara ensam med sin cancer.

Vill du bidra ? 
Det kan vara att du har egen erfarenhet av cancer eller att någon i din närhet har cancer. Du kan bidra med kunskap till exempel styrelsekunskap, kommunikation, hantera hemsida, ekonomi med mera 

Titta in på respektive sida för mer information.