Regionalt team

Nils Conradi

Tidigare verksamhetschef

Regionalt Cancercentrum Väst

Oriana Haselwanter

Business designer

Knowit

Carina Mannefred

Utvecklingsledare

Regionalt Cancercentrum Väst

Andreas Hellström

Universitetslektor och vetenskaplig ledare för Centre for Healthcare Improvement (CHI)

Chalmers Tekniska Högskola