Samarbetspartners

Tillsammans är vi starka! Kraftens hus verksamhet bygger till stor del på samarbete med sjukvården, myndigheter, civilsamhälle, näringsliv och andra organisationer som finns runt omkring de cancerberörda.

 

På denna sidan listar vi några av våra främsta samarbetspartners.

Patientföreningar

Nätverk