Pressartiklar om Kraftens hus Sjuhärad

Kristina Carlander

Ordförande

070 242 4373

kristina.carlander@kraftenshus.se

Pia Bredegård

Vice ordförande

070 269 3945

pia.bredegard@kraftenshus.se

Ingrid Draminsky

Ledamöter

070 491 8141

ingrid.draminsky@kraftenshus.se

Paul Frankenius

paul@fraq.se