Intervju i P4 Sjuhärad på den Nationella Anhörigdagen 6/10 2018

6/10 2018 berättar Carina Mannefred om #nationellanhörigdagen på #träffpunktsimonsland, som bl.a. innehåller föreläsning om att vara #anhörig #närstående till #cancer och annan allvarlig sjukdom #cancerberörd #cancerdrabbad #anhörigkonsulenternaborås #anhörigstödetborås Länk till […]