Loading posts...
  • Intervju i P4 Sjuhärad på den Nationella Anhörigdagen 6/10 2018

    6/10 2018 berättar Carina Mannefred om #nationellanhörigdagen på #träffpunktsimonsland, som bl.a. innehåller föreläsning om att vara #anhörig #närstående till #cancer och annan allvarlig sjukdom #cancerberörd #cancerdrabbad #anhörigkonsulenternaborås #anhörigstödetborås Länk till intervju, klicka här