Unikt stödcentrum för cancerberörda kan få spridning

Kraftens hus har fått bidrag från Vinnova vilket gör att vi kan arbeta med att fler orter i Sverige kan få ett eget Kraftens hus.

https://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/nyheter/Sidor/Unikt-stodcentrum-for-cancerberorda-kan-fa-spridning.aspx

Prenumerera på nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrev

Sociala medier

Få de senaste uppdateringarna

Prenumerera på vårt nyhetsbrev