Kontakt

Om du vill bidra till kraftens hus utveckling eller vill veta mer kontakta gärna
Carina Mannefred, carina.mannefred@rccvast.se.

Regionalt Team:

Carina Mannefred
Utvecklingsledare
Regionalt Cancercentrum Väst

Andreas Hellström
Universitetslektor och vetenskaplig ledare för Centre for Healthcare Improvement (CHI)
Chalmers Tekniska Högskola

Oriana Haselwanter
Business designer
Knowit

Nils Conradi
Tidigare verksamhetschef
Regionalt Cancercentrum Väst