Kraftens hus Sverige har fått en ny styrelse

För ett år sedan bildade de första Kraftens hus-föreningarna – Sjuhärad, Göteborg och Stockholm – en riksförening, som nu har fått sin första ordinarie styrelse.

Läs mer