Kraftens hus Sverige har fått en ny styrelse

För ett år sedan bildade de första Kraftens hus-föreningarna – Sjuhärad, Göteborg och Stockholm – en riksförening, som nu har fått sin första ordinarie styrelse.
Styrelse 2024

Vi är glada att ha fått en kompetent och engagerad styrelse med Thomas Schneider som ordförande som tillsammans med Andreas Hellström, Månstråle Dahlström, Elsy Hamrén, Leine Persson Johansson, Jesper Stenberg, Ella Bohlin och Roger Henriksson leder det nationella arbetet med att sprida Kraftens hus vision om att ingen ska behöva vara ensam med sin cancer.

Styrelsen

Thomas Schneider

Thomas Schneider

Ordförande

Andreas Hellström

Andreas Hellström

Vice ordförande

Månstråle Dahlström

Månstråle Dahlström

Sekreterare

Elsy Hamrén

Elsy Hamrén

Kassör

Leine Persson Johansson

Leine Persson Johansson

Styrelseledamot

Jesper Stenberg

Jesper Stenberg

Styrelseledamot

Ella Bohlin

Ella Bohlin

Styrelseledamot

Roger Henriksson

Roger Henriksson

Styrelseledamot