Kraftens hus Stockholm

Tryck på bilden för att visa informationsmaterial.

Kraftens hus Stockholm, en mötesplats för både cancerpatienter, närstående och efterlevande, vuxna såväl som barn. Här kommer man att kunna träffa andra i liknande situation. Stöd i olika former kommer att finnas. Information och olika typer av aktiviteter kommer att erbjudas.

Projektet drivs av Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland i samarbete med PNR Patient & Närståenderådet. Syftet är att skapa en mötesplats för cancerberörda. 

Fler och fler personer lever länge med cancer. Många cancerberörda och även vårdpersonal vittnar om behovet av en plats där man kan träffa andra som är i en liknande situation.Vi kommer att starta i en lokal under hösten 2022. Dessutom kommer en digital plattform att arbetas fram.

Kontaktuppgifter

Maria Wahlström Norlin projektledare Kraftens Hus Stockholm 

maria.wahlstrom-norlin@regionstockholm.se

www.kraftenshus.se/stockholm

2018-02-06
Pilotverksamhet startar upp

Kraftens hus Sjuhärad startar upp som en pilot i Västra Götalandsregionen.
I planen finns att starta upp på fler orter

Våren 2021
Nu är det dags! Planeringen börjar
2021-10-12
Uppstartsträff
Vinter 2021
Projektgrupp är under uppbyggnad

Arbete pågår med att bygga projektorganisation och hur strukturen ska vara initialt.