Kraftens hus Göteborg

Kraftens hus Göteborg, en mötesplats för både cancerpatienter, närstående och efterlevande, vuxna såväl som barn. Här kommer man att kunna träffa andra i liknande situation. Stöd i olika former kommer att finnas. Information och olika typer av aktiviteter kommer att erbjudas.

Fler och fler personer lever länge med cancer. Många cancerberörda och även vårdpersonal vittnar om behovet av en plats där man kan träffa andra som är i en liknande situation.

Projektet drivs av Regionalt Cancercentrum Väst i samarbete med  Patient & Närståenderådet (PNR). Syftet är att skapa en mötesplats för cancerberörda.

Vill du veta mer,  kanske till och med bidra tag kontakt gärna kontakt.
Du kan bidra på olika sätt,  allt från att hjälpa till med lokalfrågor, ekonomiskt, styrelsearbete, volontärsskap, utrustning m.m

Kontaktuppgifter:
Carina Mannefred 
Mobiltelefon: 0706-067000
E-post: goteborg@kraftenshus.se

2018-02-06
Pilotverksamhet startar upp

Kraftens hus Sjuhärad startar upp som en pilot i Västra Götalandsregionen.
I planen finns att starta upp på fler orter

Våren 2021
Nu är det dags! Planeringen börjar

Kraftens hus Sjuhärad och RCC Väst arbetar på ett beslutsunderlag till Hälso- och sjukvårdsstyrelsen för att starta upp ett Kraftens hus i Göteborg. 

2021-06-30
Beslut från Hälso-och Sjukvårdsstyrelsen i VGR

Protokoll från hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 2021-06-30
§ 162
Uppstart av Kraftens hus Göteborg
Diarienummer HS 2021-00484
Beslut
1. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen delfinansierar uppstarten av ett Kraftens
Hus i Göteborg. 

Vinter 2021
Projektgrupp är under uppbyggnad

Arbete pågår med att bygga projektorganisation och hur strukturen ska vara initialt.